Lang:

English

Eng

Serbian

Srb

Trifeks.ltd

“Industry and trade in wood and chemical raw materials”

products: Chemical Raw Materials

Trifeks LTD. "Industry and trade in wood and chemical raw materials"

pemco

emajli frite,pigmenti

Program osnovnih (grund) emajla, pokrivnih emajla, specijalnih emaljla za industriju posuđa.
Neorganski pigmenti za toniranje emajla.
Emajli spremni za upotrebu tipa Premix uz dodatak vode za industriju bojlerskih kazana.
PUESTA emajli za elektrostatičko nanošenje za industriju bele tehnike, bojlerskih kazana.

vet

Projektovanje i izrada opreme za emajliranje bojlerskih kazana, bele tehnike.
Peći za pečenje emajla, mašine za nanošenje emajla.

vellic chemicals

Irox gvozdeni oksidi/neorganski pigmenti za bojenje u masi betona, asfalta.
Plstifikatori za beton - Flutek.
Alkidne i akrilatne smole i veziva.

gabriel chemie

Boje i aditivi za plastiku Boje (pigmenti) za PE (polietilen), PP (polipropilen), PA (poliamid), PS (polistiren), PET (polietilentetraftalat) PC (polikarbonat), ABS, sve vrste aditiva UV stabilizatora, samogasivih boja (pigmenata) i sredstava za čišćenje mašina za preradu plastika.
Navedeni proizvodi imaju široku primenu u proizvodnji ambalaže u prehrambenoj, kozmetičkoj industriji, elektroindustriji i u specifičnim namenama u oblasti medicine (na primer proizvodnja potkoznih injekcija za jednokratnu upotrebu).

cff

Program celuloznih aditiva za putnu infrastrukturu. Topcel stabilizujuća celulozna vlakna u obliku granula.
Genicel dvokomponentne celulozne granule.
Tehnocel -fibra za ojačavanje kod hidrozasejavanja.

sasol

Bituglide sredstvo za odvajanje asfalta i bitumena sa metalnih i gumenih površina.
Sasobit višenamenski aditiv za sniženje temperature prerade bitumenoznih i asfaltnih putnih struktura.

trinidad lake asphalt

proizvod Trinidad Epure program prirodnog asfalta...

star asphalt

Aditivi za beton i putnu infrastrukturu:
-sredstva za poboljšanje prijanjanja
-fluksna ulja
-bitumenski emulgatori
-sredstva za snižavanje temperature u bitumenoznim emulzijama
-veziva biljnog porekla
-termoplasticni polimeri za asfaltne modifikacije

kraton
Hemijski materijali.

evonik

Tego Adibit proizvodi u formi ljuspi ili tečnom stanju koji se koriste kao aditivi za poboljšanje vezivnosti i vlažnosti u vrućem bitumenu.
Učvrščivači i umreživači u toploj mešavini i livenom asfaltu, mastiksu.

verg limit

Sredstva protiv zamrzavanja na putnoj infrastrukturi...

Domylco

aditivi za beton...

britelin

folije za horizontalnu signalizaciju.
Oblast građevinarstva i putne infrastrukture

bornit

Polimer modifikovane bitumenske trake za povezivanje starog i novog asfalta, polimer bitumenske trake za saniranje naprslina na asfaltnim površinama.

secutec

Folije za horizontalnu signalizaciju.
Materijali za vertikalnu signalizaciju.
Oblast građevinarstva i putne infrastrukture.